Data dodania: 2016-11-21 Ilość odsłon: 993
Zajmuję się tłumaczeniami pol-ang od niespełna 10 lat. Wykonuję zlecenia pisemne i ustne dla klientów instytucjonalnych, biur tłumaczeń, jak i osób prywatnych. Miałam już przyjemność przetłumaczyć powieść, książkę o tematyce finansowej, liczne publikacje naukowe, treści na strony www, jak i niezliczone pomniejsze teksty. Wszystkie zlecenia wykonuję terminowo i z najwyższą starannością. Dziedziny, w tłumaczeniu z których specjalizuję się to przede wszystkim: tłumaczenia marketingowe (np.: newsletterów, katalogów, ulotek, broszur, informacji na strony internetowe, podręczników szkoleniowych, raportów i materiałów marketingowych, artykułów prasowych, prezentacji firm, ofert, materiałów promocyjnych, tekstów i spotów reklamowych, materiałów związanych z PR); tłumaczenia handlowe i biznesowe (np.: dokumentów związanych z prowadzeniem firmy i jej działalności, raportów, opinii prawnych, dokumentów handlowych, korespondencji służbowej, oraz  i w szczególności  umów handlowych i cywilno-prawnych); tłumaczenia unijne (np. dyrektyw, regulacji, programów, projektów, orzeczeń, procedur, norm); tłumaczenia ekonomiczne (np. prac naukowych, publikacji, badań rynku). Próbowałam swoich sił także w tłumaczeniach literackich (np. powieści, artykułów, opracowań, referatów, wywiadów, sztuk teatralnych) oraz tłumaczeniach filmów i nagrań  również ze słuchu  i z przyjemnością stwierdziłam, że odnajduję się w takim rodzaju tłumaczeń. Istnieje także lista pomniejszych tematów, w których czuję się dobrze. Lista ta obejmuje: bezpieczeństwo pracy, kształcenie, opiekę zdrowotną, gastronomię, instrukcje pracownicze, kształcenie, kulinaria, odżywianie, socjologię i sport. Stawka za wykonane przeze mnie tłumaczenia waha się pomiędzy 20 a 40 zł brutto za stronę tłumaczeniową = 1800 znaków ze spacjami, w zależności od tematyki tekstu (tekst ogólny/specjalistyczny), jego formatu i czasu przewidzianego na wykonanie zlecenia. Wystawiam faktury bez VAT (rachunki). Na prośbę zainteresowanych chętnie przedstawię moje CV, portfolio i zbiór wybranych referencji, które to dokumenty dokładnie i szczegółowo przedstawiają mój dotychczasowy dorobek zawodowy.