Data dodania: 2018-06-28 Ilo¶ć odsłon: 846
Emerytowany nauczyciel akademicki oferuje nauczaniem matematyki, korepetycje i szkolenia, redakcję tematów matematycznych w pracach dyplomowych i magisterskich tudzież artykułach naukowych. Korepetycje i szkolenia na wszystkich poziomach udzielam przez internet na tzw. "webwhiteboard", tzw. tablicach interaktywnych, na której student i nauczyciel pisz± i edytuj± swoje wpisy w czasie rzeczywistym (kursorem myszki lub z klawiatury). Tematyka lekcji i opracowań obejmuje rach. różniczkowy i całkowy, algebrę liniow± i macierze, równania różniczkowe z zastosowaniami w technologii, rach. prawdopodobieństwa i statystykę, matematykę dyskretn±, matematykę finansow± (zastos. teorii gier, grafów, programowanie liniowe i dynamiczne, analizę regresji, szeregów czasowych, ryzyko, modelowanie płynno¶ci, odsetek i kredytu, teoria portfeli,ItM Calculus, rachunek wariacyjny), Z opracowań mog± skorzystać studenci i zawodowcy nauk społecznych (wg. podręcznika Colemana), geografii i inżynierii. >>>>>>>>>>>>>