ADC College (work experience) - Ukończenie praktyk zawodowych w Londynie.

Ceremonia ukończenia szkolenia zawodowo-językowego

Powrót